casa lema berdoias

Na porta está escrita a data da fundación: 1607.

Comentarios cerrados.

Deixar un comentario