A liberdade reclamada por Juan Antonio Posse

Na aldea dicíase que a casa na que nacera o crego liberal Juan Antonio Posse ( Soesto, Laxe, 1766 – San Andrés del Rabanedo, León, 1854) debía ter un tellado case a rentes do chan. En Soesto falábase de que a finca na que se criara o cura estaba custodiada no alto pola cancela de Mariana. Gumersindo de Azcárate gardaba as memorias de Posse na súa biblioteca á que accedeu Richard Herr, quen finalmente as fixo públicas en 1984.... Read More

A Costa da Morte lembra ó liberal crego Posse

Hai douscentos anos Galicia vivía tempos convulsos coa invasión das tropas napoleónicas, abandeiradas da Revolución Francesa, que pretendían expandir o Imperio de Bonaparte máis aló dos Pireneos. Os veciños da Costa da Morte, coma todos os demais, uníanse en pequenos grupos para organizar asaltos e ataques nunha guerra de guerrillas que se alongou durante seis anos. Esta invasión tivo o seu lado bo: rompeu durante uns anos o sistema absolutista... Read More